KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

749752363

Vzhľadom na to, že akcie spoločnosti FRIGO a.s. boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. predstavenstvo a dozorná rada emitenta rozhodli, že spoločnosť pristupuje k dodržiavaniu "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku", ktorý je súčasťou Burzových priavidiel. Tento kódex je verejne dostupný na stránke www.bsse.sk.
V riadení spoločnosti neexistujú výnimky od "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku".