114_1481

FRIGO a.s.


Sídlo firmy :

Nová Rožňavská 134/A
831 04  Bratislava

Korešpondenčná adresa: 
Gogoľova 18
852 66  Bratislava

Kontaktná osoba:
Alica Dostálová
Telefón: 02/63812240
Fax: 02/63812288

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 687/B