1. polrok 2013

Polročná správa 2013

Súvaha aktíva 1 polrok 2013

Súvaha pasíva 1 polrok 2013

Výkaz ZaS 1 polrok 2013

Cash flow 1 polrok 2013

Poznámky 1 polrok 2013