1. polrok 2014

Polročná správa 2014

Súvaha aktíva polrok 2014

Súvaha pasíva polrok 2014

Výkaz ZaS polrok 2014

Cash flow polrok 2014

Poznámky polrok 2014