FRIGO a.s. týmto zverejňuje predbežné vyhlásenia v zmysle § 36 Zákona o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.