1. polrok 2012

Predbežné vyhlásenie 1/2 2012

Predbežné súvaha aktíva 1/2 2012

Predbežné súvaha pasíva 1/2 2012

Predbežné VaS 1/2 2012