1. polrok 2013

Predbežné vyhlásenie 1 2013

Predbežné vyhlásenie súvaha aktíva 1 2013

Predbežné vyhlásenie súvaha pasíva 1 2013

Predbežné vyhlásenie výkaz ZaS 1 2013