1. polrok 2014

Predbežné vyhlásenie FRIGO 1 2014

Predbežné vyhlásenie súvaha aktíva 1 2014

Predbežné vyhlásenie súvaha pasíva 1 2014

Predbežné vyhlásenie výkaz ZaS 1 2014