2. polrok 2012

Predbežné vyhlásenie 2 2012

Predbežné vyhlásenie súvaha aktíva 2 2012

Predbežné vyhlásenie súvaha pasíva 2 2012

Predbežné vyhlásenie výkaz ZaS 2 2012