2. polrok 2013

Predbežné vyhlásenie FRIGO 2 13

Predbežné vyhlásenie FRIGO súvaha aktíva

Predbežné vyhlásenie FRIGO súvaha pasíva

Predbežné vyhlásenie FRIGO Výkaz ZaS