2. polrok 2014

Predbežné vyhlásenie FRIGO 2 2014

Predbežné vyhlásenie súvaha aktíva 2 2014

Predbežné vyhlásenie súvaha pasíva 2 2014

Predbežné vyhlásenie výkaz ZaS 2 2014