Rok 2014

Ročná správa FRIGO 2014

Ročná správa Súvaha aktíva 2014

Ročná správa Súvaha pasíva 2014

Ročná správa Výkaz ZaS 2014

Ročná správa Cash flow 2014

Ročná spáva poznámky 2014

Audit 2014