Rok 2018

Ročná správa FRIGO 2018

Ročná správa Súvaha aktíva 2018

Ročná správa Súvaha pasíva 2018

Ročná spáva Výkaz ZaS 2018

Ročná správa CashFlow 2018

Ročná správa Poznámky 2018

Ročná správa Audit 2018